Napište nám

5 + 4

Období 2014 - 2020

MAS aktuálně realizuje projekt s názvem Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Poolšaví. 

Hlavní cíle projektu: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Poolšaví, podpora aktivizace občanů území MASDP, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Provoz MAS Dolní Poolšaví slouží k zajištění fungování a plynulého chodu kanceláře MAS ve vztahu k realizaci SCLLD, administraci výzev IROP a PRV, poskytování animačních aktivit pro OPVVV prostřednictvím tzv. šablon, poskytování aktivit v území ve vztahu k realizaci strategie, zkvalitňování servisu kanceláře MAS.

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Dolní Poolšaví, která již získala Osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Poolšaví je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Dolní Poolšaví je spolufinancován Zlínským krajem. 

 

Finální verze SCLLD (.pdf, 3.26 MB)
SCLLD - příloha e) (.pdf, 665.84 KB)
SCLLD - příloha f) (.pdf, 476.92 KB)
SCLLD - příloha g) (.pdf, 589.15 KB)
Výroční zpráva 2019 (.pdf, 5.23 MB)
© 2011 - MAS Dolní Poolšaví • Realizace web studio dat