Napište nám

8 + 4

Informace o MAS

Místní akční skupina Dolní Poolšaví je zapsaným spolkem, který dobrovolně sdružuje fyzické a právnické osoby v působnosti obcí Bílovice, Březolupy, Částkov, Drslavice, Hradčovice, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Podolí, Popovice, Prakšice, Svárov, Šarovy, Topolná, Veletiny a Zlámanec. Členy jsou subjekty veřejné (obce, případně svazky obcí), soukromé (živnostníci, firmy) a neziskové (občanská sdružení), přičemž musí být zachováno pravidlo poměru těchto subjektů maximálně 50% členů z veřejného sektoru a minimálně 50% členů ze sektoru soukromého a neziskového. Orgány MAS také nejsou usnáženíschopné, je-li přítomno více než 50% zástupců veřejného sektoru.
K čemu je Místní akční skupina Dolní Poolšaví vlastně dobrá? Vedle společné snahy všech tří sektorů o rozvoj území slováckého venkova jsou důležitým prostředkem k jejímu naplňování finanční prostředky z evropských zdrojů, z nichž některé jsou určeny přímo na rozvoj venkovského prostoru a můžou je díky deklarovanému partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru čerpat pouze MAS. Jedná se o prostředky skrze osu IV. LEADER. Jediným možným žadatelem o tyto finanční prostředky je MAS. Tyto finance jsou výběrovou komisí distribuovány zájemcům z území MAS Dolní Poolšaví. Jde o to ukázat, že se na určitých věcech shodnou zástupci obcí, podnikatelů i občanských sdružení.
Každý rok je zveřejňována minimálně jedna výzva na předkládání projektů obcí, neziskových organizací a podnikatelů. Věříme, že na těchto stránkách načerpáte inspiraci pro vaše projekty. V případě zájmu neváhejte naše pracovníky kontaktovat.

© 2011 - MAS Dolní Poolšaví • Realizace web studio dat