Napište nám

6 + 5

1. výzva na podávání projektů

Do 18. září 2009 bylo na MAS Dolní Poolšaví zaregistrováno celkem 14 žádostí o dotaci, které následně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Dne 8. října 2009 proběhlo jednání výběrové komise, která si zamýšlené projekty nejprve prošla na místě, v odpoledních hodinách následovala veřejná obhajoba projektů a poté samotný výběr.
© 2011 - MAS Dolní Poolšaví • Realizace web studio dat